Váš příspěvek a odměna


Sbírka probíhá formou příspěvků na transparentní účet našeho zapsaného spolku. Knížku vydáme na jaře 2022.